Blog Post Image: Tyréns laddar upp med lunchträningar inför Skatås mörkaste